Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Zeelaan

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 23 juni 2022;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 18 juli 2022;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Overwegende de noodzaak voor een extra shop&go parkeerplaats in Koksijde-Dorp;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Zeelaan

Art. 1: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Coosemanslaan aan de westelijke zijde geldt:

 • op de Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de oostelijke zijde geldt:
 • op de Zeelaan van het kruispunt met de Kunstweg tot het kruispunt met de Pylyserlaan aan de oostelijke zijde geldt:
 • op de Zeelaan van het kruispunt met de Abdijstraat tot het kruispunt met de Helvetiastraat aan de westelijke zijde geldt:
 • op de Zeelaan van het kruispunt met de Westendestraat tot het kruispunt met de Koninklijke Baan aan de oostelijke zijde geldt:
 • op de Zeelaan van het kruispunt met de Helvetiastraat tot het kruispunt met het Louise Hegerplein geldt:

voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: In de zone Koksijde-Dorp begrensd door de Abdijstraat en de Houtsaegerlaan en door de Houtsaegerlaan en het Louise Hegerplein worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a-Type VIIb met zonale geldigheid

Art. 3: Op de Zeelaan van het kruispunt met de H. Deweertlaan tot het kruispunt met de Abdijstraat aan de westelijke zijde van de weg geldt:

 • op de Zeelaan van de toegangsweg tot het sportpark tot het kruispunt met de Pylyserlaan aan de oostelijke zijde van de weg geldt:
 • op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan aan de westelijke zijde van de weg geldt:

het stilstaan en parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3, aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 4: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 215 geldt:

 • op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 30 geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 89 geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van de Massartstraat nr. 1 geldt:

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 5. Op alle wegen die uitkomen op de Zeelaan en dit tussen de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan enerzijds, en het kruispunt met de Robert Vandammestraat anderzijds , geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen. Op de Zeelaan van rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Robert Vandammestraat geldt: de voorrangsweg wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden B1 en B9

Art. 6: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot de toegangsweg tot het sportpark aan de oostelijke zijde van de weg geldt: voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen. Voetgangers moeten daarbij het rechtse gedeelte volgen, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het linkse gedeelte.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D9

Art. 7: Op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Robert Vandammestraat, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:

 • op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 41 geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Abdijstraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt: op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 158 geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Jaak Van Buggenhoutlaan, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Zonder Zorgstraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Boulognestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Westendestraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Baan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met het Louise Hegerplein geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 8: Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van Buggenhoutlaan met de Zeelaan geldt: verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun linkerhand te laten. Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de Jaak Van Buggenhoutlaan met de Zeelaan geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden D5 en B1

Art. 9: Op Zeelaan van het kruispunt met de Jorisstraat tot het kruispunt met de Westendestraat geldt: het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xa

Art. 10: Op de Zeelaan ter hoogte van de toegangsweg naar het sportpark geldt:

 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Helvetiastraat geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Middenlaan geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Borléestraat geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de Japans Paviljoenlaan geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van het kruispunt met de H. Deweertlaan geldt:
 • op de Zeelaan ter hoogte van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan aan de zuidelijke zijde geldt:

fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door: wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode

Art. 11: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 87 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VII en x-borden Xc

Art. 12: Op de Zeelaan ter hoogte van huisnummer 213 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: ziekenwagen; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 13: De onderstaande maatregel is periodiek. Elke week geldt op de Zeelaan van het kruispunt met de Lalouxlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur (gedurende gans het jaar) op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Lalouxlaan bij wekelijkse marktdag van 05.00 uur tot 15.00 uur (van 1 april t.e.m. 30 september) geldt: de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden C3. Deze signalisatie is dynamisch.

Art. 14: Op de Zeelaan van het kruispunt met de Lalouxlaan tot het kruispunt met de Koninklijke Baan langs beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het parkeren is altijd verboden, het stilstaan is verboden op de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3, aangevuld met onderborden Type V en met x-borden Xa

Art. 15: Op de Zeelaan van de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan tot het kruispunt met de Lalouxlaan langs beide zijden van de weg geldt: het stilstaan en parkeren is verboden; het verbod geldt tijdens de wekelijkse marktdag van 00.00 uur tot 15.00 uur van 1 april t.e.m. 30 september; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E3 aangevuld met onderborden Type V en x-borden Xa

Art. 16: Op de Zeelaan van het kruispunt met de Koninklijke Baan tot de rotonde met de Jaak Van Buggenhoutlaan in de richting van Koksijde-Dorp geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in beide richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 aangevuld met onderborden M2 en verkeersborden F19, aangevuld met onderborden M4

Art. 17: Op de Zeelaan ter hoogte

 • van huisnummer 18 geldt:
 • van huisnummer 60 geldt:
 • van huisnummer 61 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 18 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 18: Op de Zeelaan ter hoogte

 • van huisnummer 258 geldt:
 • van huisnummer 36 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 19: Op de Zeelaan ter hoogte

 • van huisnummer 294 geldt:
 • van huisnummer 244 geldt:
 • van huisnummer 216 geldt:
 • van huisnummer 186 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 30 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 20: Op de Zeelaan van huisnummer 102 tot het kruispunt met de Panoramalaan het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9b, aangevuld met x-borden Xa

Art. 21: Op de Zeelaan ter hoogte

 • van huisnummer 71 geldt:
 • van huisnummer 12 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximaal 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door: verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 22: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 23/05/2022 betreffende de Zeelaan.