Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gewestwegen - Koninklijke Baan

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 21 april 2022; 

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 9 mei 2022;

Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende reglementen;

Overwegende de wens om shop&go parkeerplaatsen te voorzien bij huisnummer 305;

Overwegende dat in de vorige versie van het aanvullend reglement geen ventwegen en bijpassende rijrichting staan vermeld;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Kursaallaan tot het kruispunt met de Zeelaan, aan de zuidkant geldt:

 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met het Guido Gezelleplein tot het kruispunt met de Duinbergenstraat, ter hoogte van de ventweg geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Zouavenlaan tot het kruispunt met de Pierre Sorellaan, aan de zuidkant geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Rousseaulaan tot het kruispunt met de Zeelaan aan de noordkant geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Jacob Jordaenstraat tot het kruispunt met de Middelkerkestraat aan de noordkant geldt:

voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Koninklijke Baan van De Panne tot het kruispunt met de Strandlaan langs beide zijden van de weg geldt:

 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Strandlaan tot het kruispunt met de Maurice Blieckstraat langs beide zijden van de weg geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Zouavenlaan tot het kruispunt met de aansluiting van de Albert I laan langs beide zijden van de weg geldt:

de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg dat gelegen is aan de andere kant van deze streep is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode

Art. 3: Op de Koninklijke Baan van de bebouwde kom 'Koksijde' tot bebouwde kom 'Oostduinkerke' in beide richtingen geldt: het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 70 km per uur.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C43.

Art. 4: Op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Pannelaan tot het kruispunt met de A. Vanhouttelaan langs beide zijden van de weg geldt:

 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Meesjesweg tot het kruispunt met de Maurice Blieckstraat langs beide zijden van de weg geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Lejeunelaan tot het kruispunt met de Schoonverblijfstraat langs beide zijden van de weg geldt:
 • op de Koninklijke Baan van de grens met De Panne tot het kruispunt met de Pannelaan aan de zuidelijke zijde van de weg geldt:

voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden volgen. Voetgangers moeten daarbij het rechtse gedeelte volgen, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het linkse gedeelte.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D9

Art. 5: Op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de A. Vanhouttelaan tot het kruispunt met de Meesjesweg langs beide zijden van de weg geldt:
op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Schoonverblijfstraat tot de aansluiting met de Albert I laan langs beide zijden van de weg geldt: fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode

Art. 6: Op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan geldt:

 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de A. Vanhouttelaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Oostendelaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnelaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Prinslaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Albert Bliecklaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met het Guido Gezelleplein geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Duinbergenstraat geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Zouavenlaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Lejeunelaan geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, aan de oostelijke en westelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Maurice Blieckstraat, aan de oostelijke en westelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de oostelijke en westelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op dezelfde straat ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 7: Op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Herman Terlincklaan tot de grens met de Panne aan de noordkant geldt:

 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Lejeunelaan tot de aansluiting met de Albert I laan aan beide zijden geldt:
 • op de Koninklijke Baan van het kruispunt met de Zeelaan tot het kruispunt met de Heiststraat geldt:

het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep die het naderen van de doorlopende streep aankondigt te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen; het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode en wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode

Art. 8: Op het grondgebied van Koksijde; de bestuurders moeten voorrang verlenen. Op het grondgebied van Koksijde; de voorrangsweg wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden B1 verkeersborden B9. 
Het bord B5 wordt geplaatst op volgende ondergeschikte wegen: Albert Bliecklaan, Oostendelaan, Lejeunelaan, Rousseaulaan en Zeelaan. 

Art. 9: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 87 aan de zuidkant geldt:

 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 101 aan de zuidkant
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 116 aan de noordkant geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 301 aan de zuidkant geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 175 aan de zuidkant geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 102 aan de noordkant geldt:

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIId.

Art. 10: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Lejeunelaan, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:

 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Maurice Blieckstraat, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Kursaallaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Albert Bliecklaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Strandlaan, aan de noordelijke en zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Pannelaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt:

voorsorteringspijlen op de rijbaan worden aangekondigd. Bestuurders moeten een welbepaalde rijstrook kiezen; de bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F13 en wegmarkeringen overeenkomstig art.77.1 van de wegcode

Art. 11: Op de Koninklijke Baan van ter hoogte van huisnummer 109/111 tot aan de zuidkant geldt: het parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 10 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xc

Art. 12: Op Koninklijke Baan van het kruispunt met de Konijnstraat tot 15 meter verder geldt: het parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 15 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xc

Art. 13: Op de Koninklijke Baan van ter hoogte van huisnummers 129/131 tot aan de zuidzijde geldt: het parkeren is verboden; het verbod geldt van 7u tot 11u; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 10 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1, aangevuld met onderborden Type V en  x-borden Xc

Art. 14: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van de Strandlaan geldt:

 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van de Koninklijke Prinslaan geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van Zeelaan geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van Lejeunelaan geldt: 

de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten opvolgen.

Dit wordt gesignaleerd door verkeerslichten overeenkomstig art.61 van de wegcode

Art. 15: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Prinslaan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: de bestuurders zijn verplicht rechtdoor te rijden of rechts af te slaan.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D3

Art. 16: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Dorlodotlaan, aan de noordelijke zijde van het kruispunt geldt:
op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: het is verboden links af te slaan.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C31a 

Art. 17: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van het kruispunt met de Zeelaan, aan de zuidelijke zijde van het kruispunt geldt: het is verboden rechts af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers.

Dit wordt gesignaleerd doorverkeersborden C31b, aangevuld met onderborden M2

Art. 18: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 301 geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VII

Art. 19: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 102 geldt:

 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 152 geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 167 geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 198 geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 84 geldt:
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 305 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximum 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 20: Op de Koninklijke Baan ter hoogte van huisnummer 141 geldt: het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt voor maximum 30 minuten en dit van maandag t.e.m. zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 18 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIIc en met x-borden Xc.

Art. 21: Langs de Koninklijke Baan op de ventweg

 • tussen het Guido Gezelleplein en de Zouavenlaan, aan de zuidkant
 • tussen de Leopoldine Lejeunestraat en de Heistraat, aan de noordkant

geldt éénrichtingsverkeer.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F19 en in de tegenovergestelde richting C1.

Art. 22: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: aanvullend reglement dd. 17/02/2020 betreffende de Koninklijke Baan