Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Leopold II laan

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Overwegende de noodzaak om extra kortparkeerplaatsen te voorzien in Oostduinkerke-Dorp en Oostduinkerke-Bad;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Op de Leopold II Laan van de Albert I laan tot huisnummer 165 aan de westelijke zijde geldt:

op de Leopold II Laan van de Albert I laan tot de Victor Demeyerelaan aan de oostelijke zijde geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op de Leopold II Laan van de Victor Demeyerelaan tot de Albert i laan langs beide zijden van de weg geldt: de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg dat gelegen is aan de andere kant van deze streep is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode

Art. 3: Op de Leopold II Laan van de Victor Demeyerelaan tot de Meiklokjesweg langs beide zijden van de weg geldt: fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode

Art. 4: Op de Leopold II Laan van de Piet Verhaertstraat tot de Victor Demeyerelaan langs beide zijden van de weg geldt:
op de Leopold II Laan van de Meiklokjesweg tot de Albert I laan langs beide zijden van de weg geldt: fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het enkelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D7

Art. 5: Op de Leopold II Laan ter hoogte van het kruispunt met de Albert I laan geldt:

 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de Jacquetlaan geldt: op de Leopold II Laan ter hoogte van de Astridlaan geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de Egelantierlaan geldt: op de Leopold II Laan ter hoogte van de Lehoucklaan geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de Yvonnelaan geldt: op de Leopold II Laan ter hoogte van de Guldenzandstraat geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de Vrijheidstraat geldt: op de Leopold II Laan ter hoogte van de A. Boudrystraat geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van beide aansluitingen met de Dorpsstraat geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de Witte Burg geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de noordelijke inrit van het Sint-Niklaasplein geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van de zuidelijke inrit van het Sint-Niklaasplein geldt:

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 6: Op het grondgebied van Koksijde: het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

Art. 7: Op de Leopold II Laan van de Dorpsstraat tot de Albert I laan geldt: de voorrangsweg wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden B1 en B9

Art. 8: Op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 235 geldt: het parkeren is verboden; het verbod geldt van 7u tot 11u; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1 aangevuld met onderborden Type V en met x-borden Xc

Art. 9: Op de Leopold II Laan van de Piet Verhaertstraat tot de Vrijheidstraat in de oostelijke ventweg in de richting van de Dorpsstraat geldt:
op de Leopold II Laan van de Vrijheidstraat tot het Sint-Niklaasplein in de westelijke ventweg in de richting van de Albert I laan geldt: verboden rijrichting voor iedere bestuurder. In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en verkeersborden F19

Art. 10: Op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 75 geldt:

 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 39a geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 268 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 53 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 220 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 42 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 142a geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 174 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 168 geldt:
 • op Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 221 geldt:

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIId en x-borden Xc

Art. 11: In de zone begrensd door de Dorpsstraat en de Guldenzandstraat worden volgende maatregelen met zonale geldigheid ingesteld: het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a-Type VIIb met zonale geldigheid

Art. 12: Op de Leopold II Laan ter hoogte

 • van huisnummer 170 geldt:
  van huisnummer 224 geldt:

het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor voertuigen waarop de gemeentelijke parkeerkaart is aangebracht; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VII en x-borden Xc

Art. 13: Op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 53 geldt:

 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 15 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 36 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 12 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 213 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 248 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 258 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 225 geldt:
 • op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 276 geldt:

het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 30 minuten van maandag tot en met zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 12 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 14: Op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 275 geldt: het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 30 minuten van maandag tot en met zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 34 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 15: Op de Leopold II Laan ter hoogte van huisnummer 43 geldt: het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 30 minuten van maandag tot en met zondag; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIIc en x-borden Xc

Art. 16:  Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 22 februari 2021 betreffende de Leopold II laan