Terug
Gepubliceerd op 21/11/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 13/11/2023 - 19:30

Hervaststelling reglement vrijetijdsparticipatie

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Greta Delie, raadslid

Gelet op de participatieovereenkomst met diverse partners, goedgekeurd in de gemeenteraad op 3 september 2019;

Gelet op de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2020-2025 betreffende de formulering van de jaarlijkse acties waarbij ingezet wordt op participatie van kansarmen aan vrijetijdsactiviteiten;

Gelet op ACT-389 uit het meerjarenplan betreffende vrijetijdsparticipatie;

Gelet op de goedkeuring van het reglement vrijetijdsparticipatie in de gemeenteraad van 22 mei 2023;

Overwegende de participatieovereenkomst met bijhorende afsprakennota, goedgekeurd in de gemeenteraad op 03/09/2019, voor de periode van 2020-2025 met de bedoeling om vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen te stimuleren en t verhogen.

Overwegende dat het reglement vrijetijdsparticipatie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2023;

Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de tussenkomst vrijetijdsparticipatie te verhogen van €150,00 naar €200,00/rechthebbende/jaar.

Overwegende dat enkel het maximale bedrag van de tussenkomst wijzigt in het reglement vrijetijdsparticipatie, er zijn geen verdere aanpassingen.

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het reglement 'vrijetijdsparticipatie', zoals in bijlage opgenomen, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het reglement 'vrijetijdsparticipatie' treedt in werking vanaf 1 januari 2024.