Terug
Gepubliceerd op 21/11/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 13/11/2023 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement met bijlage en schriftelijke overeenkomst van dienst voor onthaalouders

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Greta Delie, raadslid

Gelet op het decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40§3;

Gelet op het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters dd 20 april 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezins- en groepsopvang van baby's en peuters dd 09 mei 2014;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2021 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement betreffende de dienst voor onthaalouders;

Overwegende dat de dienst de ouders voldoende en volledig wilt inlichten over de werking van de dienst voor onthaalouders;

Overwegende dat het huishoudelijk reglement werd aangepast door wijzigingen aan de regelgeving door agentschap Opgroeien;

Overwegende dat de aanvragen voor kinderopvang vanaf nu via Opvang.Vlaanderen worden doorgegeven;

Overwegende dat enkele aanpassingen gebeuren om de onthaalouders en de dienst voldoende tijd te geven een ander kindje te voorzien bij vroegtijdig vertrek, verlof,...  zodat de onthaalouder geen inkomsten verliezen;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement Dienst voor Onthaalouders, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het bestaande huishoudelijk reglement Dienst voor Onthaalouders, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 november 2021 wordt opgeheven.