Terug
Gepubliceerd op 21/11/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 13/11/2023 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement met bijlage + schriftelijke overeenkomst buitenschoolse kinderopvang

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Greta Delie, raadslid

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3;

Besluit vd Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang van 16 oktober 2020;

Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten en overgangsbepalingen van 18 juni 2021;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2021 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement betreffende de buitenschoolse kinderopvang;

Overwegende dat de buitenschoolse opvang de ouders voldoende wilt inlichten over de werking van de dienst;

Overwegende dat het huishoudelijk reglement wordt aangepast volgens nieuwe regelgeving vanuit agentschap Opgroeien;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het bestaande huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2021, wordt opgeheven.