Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 18/03/2024 - 19:30

Hervaststellen van het reglement "Vrijetijdsparticipatie"

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, Dorine Geersens, schepenen
Peter Hillewaere, raadslid
Afwezig: Greta Delie, raadslid

Gelet op de participatieovereenkomst met diverse partners, goedgekeurd in de gemeenteraad op 3 september 2019;

Gelet op de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2020-2025 betreffende de formulering van de jaarlijkse acties waarbij ingezet wordt op participatie van kansarmen aan vrijetijdsactiviteiten;

Gelet op ACT-389 uit het meerjarenplan betreffende vrijetijdsparticipatie;

Gelet op de goedkeuring van het reglement vrijetijdsparticipatie in de gemeenteraad van 13 november 2023;

Overwegende de participatieovereenkomst met bijhorende afsprakennota, goedgekeurd in de gemeenteraad op 3 september 2019, voor de periode van 2020-2025 met de bedoeling om vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen te stimuleren en t verhogen.

Overwegende dat elk kind evenveel recht heeft op vrije tijd en we geen onderscheid willen maken tussen geplaatste/niet geplaatste kinderen.

Overwegende dat op heden slechts één tussenkomst per persoon per kalenderjaar kan worden aangevraagd en er wordt voorgesteld om dit uit te breiden naar een totale tussenkomst van max. € 200,00 per persoon per kalenderjaar; Hierdoor kan eenzelfde persoon meerdere tussenkomsten aanvragen tot het maximumbedrag van € 200,00 is bereikt;

Overwegende dat ook kinderen geplaatst door het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) en niet enkel door de jeugdrechtbank voor een tussenkomst in aanmerking zouden komen;

Overwegende de komst van de UiTPAS, waardoor rechthebbenden reeds een tussenkomst van 80% of kansentarief toebedeeld zullen krijgen in sportclubs of jeugdverenigingen die ingestapt zijn;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement 'vrijetijdsparticipatie', wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het reglement 'vrijetijdsparticipatie' treedt in werking vanaf 1 januari 2024.