Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 19/12/2022 - 18:30

Goedkeuren reglement Koksifood Sociale Kruidenier

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2020 houdende goedkeuring van het reglement 'sociale kruidenier Koksifood';

Overwegende dat het Sociaal Huis een sociale kruidenier startte, een actie opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende dat Koksifood een sociale kruidenier is waar mensen voedsel, huishoudproducten, hygiënische producten en themagerichte producten (vb. i.k.v. terug naar school) kunnen verkrijgen, dikwijls gratis of tegen sterk verminderde prijzen;

Overwegende dat de sociale kruidenier bedoeld is voor inwoners uit Koksijde die financiële problemen hebben;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het reglement 'sociale kruidenier Koksifood', zoals in bijlage gevoegd, goed. 

Art. 4: Het reglement 'social kruidenier Koksifood' goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2020 wordt opgeheven bij deze beslissing.