Terug
Gepubliceerd op 06/03/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 27/02/2023 - 19:30

Hervaststelling retributiereglement zwembad Hoge Blekker met ingang van 1 april 2023

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Peter Hillewaere, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 3 van de beheersovereenkomst van 02 juli 2019 afgesloten tussen gemeente en AGB Koksijde;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende het positief advies van de de raad van bestuur van het AGB Koksijde van 16 januari 2023;

Overwegende het Hoge Blekkerzwembad wil voorzien in een kwalitatieve omkadering voor haar zwemmers;

Overwegende het Hoge Blekkerzwembad wil voorzien in een continu aanbod aan zwemlessen en groepsactiviteiten;

Overwegende de gemeente wil voorzien in een gratis aanbod van schoolzwemmen voor de Koksijdse scholen en zwemopleiding door Koksijdse verenigingen door de kostprijs op zich te nemen en aan het AGB Koksijde te betalen via een derdebetalersysteem;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Julie Paelinck, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1:  Goedkeuring wordt verleend aan de hervaststelling van het retributiereglement voor het Hoge Blekkerzwembad te Koksijde met ingang van 1 april 2023 :

Toegangsprijzen in EUR incl. BTW per shift van 90 minuten :

Kind tem 3 jaar 0,00
Inwoner van Koksijde/2de resident (van 4 jaar tem 99 jaar) 2,50
Niet-inwoner van Koksijde (van 4 jaar tem 99 jaar) 5,00
Verjaardag inwoner Koksijde (op vertoon van identiteitskaart) gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 2,50
Koksijdse senioren (60+) op dinsdag en donderdag buiten de schoolvakanties vanaf 15u45 (=seniorenzwemmen), 1,50
Andersvalide inwoner Koksijde (op vertoon van officiële medische kaart min. 50% & bewijs inwoner) gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 1,50
Begeleider andersvalide inwoner Koksijde gratis voor gebruiker, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 1,50
Andersvalide niet-inwoner Koksijde (op vertoon van officiële medische kaart min. 50%) 2,50
Begeleider andersvalide niet-inwoner Koksijde 2,50
Sociale dienst/personeel gemeente Koksijde/PolitieWestkust/brandweer (op vertoon van individuele kaart met pasfoto, jaarlijks vernieuwd via sociale dienst) 1,50
Militair Basis Koksijde (volgens de planning over de middag op dinsdag en donderdag) 2,00
Kandidaat redder WOBRA (bewijs van inschrijving, toegelaten om met lycra te zwemmen) 1,50
Koksijdse scholen (leerkracht houdt toezicht op de kade) gratis voor de leerlingen, gemeente betaalt via derde betalersysteem aan AGB Koksijde 2,00 EUR/leerling
Niet-Koksijde scholen (leerkracht houdt toezicht op de kade) 3,00/leerling
Groepen vanaf 15 personen met een max 40 personen (per 20 personen 1 begeleider die toezicht houdt op de kade) buiten de schoolvakanties 4,00/persoon
Groepen vanaf 15 personen met een max 40 personen (per 20 personen 1 begeleider die toezicht houdt op de kade) tijdens de schoolvakanties 4,00/persoon
11 beurtenkaart inwoner/2de verblijver Koksijde (1 jaar geldig vanaf eerste gebruik) individueel 25,00
11 beurtenkaart niet-inwoner Koksijde (1 jaar geldig vanaf eerste gebruik) individueel 50,00
Inwoner Koksijde/2de verblijver 6maanden abonnement (persoonlijk) 65,00
Niet-inwoner Koksijde 6maanden abonnement (persoonlijk) 100,00
Inwoner Koksijde/2de verblijver jaarabonnement (persoonlijk) 90,00
Niet-inwoner Koksijde jaarabonnement (persoonlijk) 140,00
Inwoner Koksijde/2de verblijver gezinsabonnement 6maanden (zelfde domicilie) 115,00
Niet-inwoner Koksijde gezinsabonnement 6maanden (zelfde domicilie) 180,00
Inwoner Koksijde/2de verblijver gezinsabonnement 1jaar (zelfde domicilie) 160,00
Niet-inwoner Koksijde gezinsabonnement 1jaar (zelfde domicilie) 240,00
Huur 25 meter- & instructiebad door Koksijdse vereniging in functie van een jeugdopleiding (met eigen zwembadredders) gratis voor de vereniging, gemeente betaalt via derdebetalersysteem aan AGB Koksijde 50,00
Huur 25 meter- & instructiebad door Koksijdse vereniging (met eigen zwembadredders) 50,00
Huur 25 meter- & instructiebad door Niet-Koksijdse vereniging  (met eigen zwembadredders) 250,00
Tarief voor een inwoner Koksijde/2de verblijver voor 1 beurt van een groepsactiviteit (georganiseerd vanuit het zwembad, zoals aquagym, Fit Float, Fit Yoga,...) 4,00
Tarief voor een niet-inwoner van Koksijde voor 1 beurt van een groepsactiviteit (georganiseerd vanuit het zwembad, zoals aquagym, Fit Float, Fit Yoga,...) 7,00
Tarief voor een inwoner Koksijde/2de verblijver voor 1 zwemles (georganiseerd door het zwembad) 6,00
Tarief voor een niet-inwoner van Koksijde voor 1 zwemles (georganiseerd door het zwembad) 10,00
Tarief voor een inwoner van Koksijde/2de verblijver voor 1 jaarlijkse bijscholing Hoger Redder 35,00
Tarief voor een niet-inwoner van Koksijde voor 1 jaarlijkse bijscholing Hoger Redder 40,00
Administratieve kosten (zoals verlies abonnement, opmaken factuur,...) 3,00