Terug
Gepubliceerd op 02/08/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 01/08/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de rommelmarkt in Oostduinkerke op zondag 14 augustus 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 14 augustus 2022 de rommelmarkt in Oostduinkerke plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zondag 14 augustus 2022 van 00.00 uur tot 20.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Vrijheidstraat;
 • in de Schepensstraat;
 • in de Schoolstraat;
 • in de Polderstraat, begrepen tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Weldadigheidsstraat;
 • op het parkeerterrein t.h.v. van de Vrije Basisschool (Polderstraat);
 • in de Oscar Jespersstraat;
 • op de hoek Weldadigheidsstraat/Polderstraat;
 • in de Weldadigheidsstraat, vanaf het kruispunt met de Polderstraat tot aan de grensscheiding van huisnummer 31;
 • op de hoek Weldadigheidsstraat/Nieuwpoortsteenweg;
 • op de hoek Artanstraat/Polderstraat en hoek Artanstraat/P.Verhaertstraat;
 • in de Fezantestraat, aan de westkant;
 • in de Jarnost Gausestraat;

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zondag 14 augustus 2022 van 05.00 uur tot 20.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Vrijheidstraat;
 • in de Schoolstraat, begrepen tussen het kruispunt met de Polderstraat en het brandweerarsenaal;
 • in de Polderstraat, begrepen tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Weldadigheidsstraat;
 • in de Schepensstraat;
 • in Ter Weide vanaf het kruispunt met de Polderstraat;
 • in de Oscar Jespersstraat;
 • in de Jarnost Gausestraat;

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zondag 14 augustus 2022 van 05.00 uur tot 20.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Fezantestraat;
 • in de Schoolstraat begrepen tussen het kruispunt met de Dorpstraat tot aan het brandweerarsenaal;

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.