Terug
Gepubliceerd op 02/08/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 01/08/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van K9 en Helmgrasfestival van vrijdag 26 augustus 2022 t.e.m. zondag 28 augustus 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat van vrijdag 26 augustus 2022 t.e.m. zondag 28 augustus 2022 K9 en Helmgrasfestival plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van maandag 22 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. woensdag 31 augustus 2022 om 06.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in Professor Blanchardlaan tussen Koninginnelaan en tussen de Zeedijk (parking ster der zee)
 • in de Koninginnelaan tussen huisnummer 45 tot 50 meter aan de westkant van kruispunt met de professor Blanchardlaan, 
 • in Professor Blanchardlaan tussen het kruispunt met de Koninginnelaan en de Grasplantenstraat 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Van maandag 22 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. woensdag 31 augustus 2022 om 06.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in Professor Blanchardlaan tussen Koninginnelaan en tussen de Zeedijk (parking ster der zee)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Van donderdag 25 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. zondag 28 augustus 2022 om 18.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen in de : 

 • Professor Blanchardlaan tussen kruispunt met de Koninginnelaan en en de Grasplantenstraat
 • Koninginnelaan, aan oostkant van het kruispunt met de professor Blanchardlaan, ter hoogte van 17 parkeerplaatsen
 • Koninginnelaan aan westkant van kruispunt met de professor Blanchardlaan, ter hoogte van 13 parkeerplaatsen 
 • in de Grasplantenstraat, aan de kant van de even nummers
 • in de E. Van Langenhovestraat, aan de westkant, tussen de Grasplantenstraat en de Koninginnelaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 4: Van donderdag 25 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. zondag 28 augustus 2022 om 18.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Grasplantenstraat, aan de kant van de even nummers
 • in de E. Van Langenhovestraat, aan de westkant, tussen de Grasplantenstraat en de Koninginnelaan
 • in de Koninginnelaan tussen huisnummer 45 en de E. Van Langenhovestraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 5: Van donderdag 25 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. zondag 28 augustus 2022 om 18.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Koninginnelaan tussen de Sloepenlaan en de Zeemeeuwenstraat
 • in de Koninginnelaan tussen huisnummer 45 en de E. Van Langenhovestraat
 • in de Professor Blanchardlaan tussen de Koninklijke Baan en de Grasplantenstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'

Art. 6: Op vrijdag 26 augustus 2022 van 08.00 uur t.e.m. 18.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder:

 • in de Professor Blanchardlaan tussen de Koninklijke Baan en de Grasplantenstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 
 
Art. 7: Op vrijdag 26 augustus 2022 van 08.00 uur t.e.m. 18.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Professor Blanchardlaan tussen de Koninklijke Baan en de Grasplantenstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E3
 
Art. 8: Van woensdag 24 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 om 24.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers:
 • in de Middenlaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Abdijstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord M2
 
Art. 9: Van woensdag 24 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 om 24.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Middenlaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Abdijstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E3

Art. 10: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 11: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.