Terug
Gepubliceerd op 02/08/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 01/08/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van dag van de mobiliteit op zaterdag 17 september 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 17 september 2022 dag van de mobiliteit plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 17 september 2022 van 12.00 uur tot 18.30 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • in de Zeelaan tussen de Boulognestraat en de Jorisstraat
  • in de Jorisstraat tussen de Zeelaan en de Rouzéstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 17 september 2022 van 13.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • in de Zeelaan tussen de Boulognestraat en de Westendestraat
  • in de Jorisstraat tussen de Zeelaan en de Rouzéstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zaterdag 17 september 2022 van 13.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

  • in de Zeelaan tussen de Kursaallaan en de Boulognestraat 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.