Terug
Gepubliceerd op 02/08/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 01/08/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Oostduinkerke kids op zaterdag 24 september 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 24 september 2022 Oostduinkerke kids plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 24 september 2022 van 00.00 uur tot 21.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • in de Schepensstraat, aan de oostkant;
 • in de Vrijheidstraat;

 • in de Polderstraat begrepen tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Fezantestraat;
 • in de Schoolstraat;
 • in de Oscar Jesperstraat tussen de Polderstraat en huisnummer 31;
 • op de parking in de Vrijheidstraat gelegen ter hoogte van de vrije basisschool;

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 24 september 2022 van 06.30 uur tot 21.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Vrijheidstraat;
 • in de Schoolstraat;
 • in de Polderstraat begrepen tussen het kruispunt met de Schoolstraat en het kruispunt met de Fezantestraat;
 • in de Oscar Jespersstraat;

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3:  Op zaterdag 24 september 2022, van 6.30 uur tot 21.00 uur  geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Schepensstraat begrepen tussen het kruispunt met de Piet Verhaertstraat en het kruispunt met de Vrijheidstraat
 • in de Fezantestraat begrepen tussen het kruispunt met de Piet Verhaertstraat en het kruispunt met de Polderstraat
 • in de Polderstraat begrepen tussen het kruispunt met de Weldadigheidstraat en het kruispunt met de Fezantestraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en het verkeersbord F45.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.