Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:30

Goedkeuring automatische koppeling recht op € 1 maaltijden aan het recht op onderwijscheques

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Adelheid Hancke, Suze Bogaerts, Dominique Wolter Hofmans, Pascale Baeselen, raadsleden

Gelet op het reglement “onderwijscheques ", goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2023.

Overwegende dat het aangewezen is om het recht op € 1 maaltijden automatisch te koppelen aan het recht op onderwijscheques;

Overwegende dat er op heden heel weinig kinderen recht openen op €1 maaltijden;

Overwegende dat de te strenge toekenningsvoorwaarden ervoor zorgt dat de doelgroep niet bereikt wordt;

Overwegende het belang van een warme maaltijd;

Overwegende dat de scholen een zeer belangrijke rol spelen in het detecteren van lege brooddozen;

Overwegende dat de bestrijding van kinderarmoede essentieel is;

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de automatische koppeling van het recht op € 1 maaltijden aan het recht op onderwijscheques.

Art. 2 De automatische koppeling van het recht op € 1 maaltijden aan het recht op onderwijscheques gaat in vanaf 1 juli 2023.