Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:30

Hervaststelling reglement drempelprijs

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Adelheid Hancke, Suze Bogaerts, Dominique Wolter Hofmans, Pascale Baeselen, raadsleden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 §3 en 41, tweede lid, 2° en 13°;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 304 §3 en §5;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 januari 2007 waarbij de statuten van de andersvalidenadviesraad werden hervastgesteld;

Gelet op de beslissing van CBS van 22/05/2023 om de drempelprijs opnieuw toe te kennen met inbegrip van verhoging bedrag;

Overwegende dat in 2003, op initiatief van de adviesraad andersvaliden, voor het eerst de drempelprijs werd toegekend;

Overwegende dat het reglement van de drempelprijs een bedrag van € 500 en een aandenken met de vermelding 'Laureaat Drempelprijs (jaartal) voorzag voor de laureaat;

Overwegende dat, na een onderbreking van meerdere jaren, de adviesraad de vraag stelt om de drempelprijs opnieuw toe te kennen en het bedrag van de prijs op te trekken van € 500 naar € 1.000;

Overwegende dat het reglement van de drempelprijs hiertoe aangepast dient te worden en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd dient te worden;

Overwegende het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2023;

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen aan het reglement inzake de drempelprijs, in het bijzonder de verhoging van het bedrag van de prijs van € 500 naar € 1.000 goed.  

Art. 2: Het in bijlage bij dit besluit opgenomen hervastgestelde reglement drempelprijs wordt goedgekeurd.