Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:30

Hervaststellen academiereglement schooljaar 2023-2024 - Westhoek Academie Koksijde (WAK)

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Adelheid Hancke, Suze Bogaerts, Dominique Wolter Hofmans, Pascale Baeselen, raadsleden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit); 

Overwegende dat het huidige academiereglement niet langer actueel is;

Overwegende dat het academiereglement bij elke inschrijving verplicht moet worden ondertekend;

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 oktober 2022 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het in bijlage van dit besluit opgenomen academiereglement deeltijds kunstonderwijs, wordt goedgekeurd en is van toepassing voor alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024.