Terug
Gepubliceerd op 24/03/2021

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 22/03/2021 - 21:00

Toewijsreglement assistentiewoningen Maartenoom: goedkeuring

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78;

Gelet op het woonzorgdecreet van 15 februari 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorziningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, meer bepaald bijlage 10 inzake de groepen van assistentiewoningen;

Gelet op het toewijsreglement serviceflats Maartenoom, goedgekeurd in door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 10 december 2009;

Overwegende dat huidig toewijsreglement voorziet dat een kandidaat die voor de tweede maal een toewijzing weigert, geschrapt wordt van de wachtlijst doch dat er geen termijn voorzien is tussen de 2 toewijzingen wat niet billijk is, waardoor voorgesteld wordt dat er minstens een periode van 6 maanden tussen 2 toewijzingen moet zijn vooraleer de kandidaat geschrapt wordt van de wachtlijst;

Overwegende dat huidig toewijsreglement voorziet dat een kandidaat die beslist om over te stappen van de preventieve naar de effectieve wachtlijst hierbij zijn oorspronkelijke datum van aanvraag behoudt en dus mogelijks op de eerste plaats komt te staan op de effectieve wachtlijst, wat niet fair is ten opzichte van de kandidaten die al langer vooraan op de effectieve wachtlijst staan;

Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om een kandidaat die de overstap van preventieve naar effectieve wachtlijst maakt, ten hoogste in te voegen op de vierde plaats op de effectieve wachtlijst;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het toewijsreglement voor de groep van assistentiewoningen Maartenoom zoals in bijlage toegevoegd wordt goedgekeurd en gaat in voege op 1 april 2021.