Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

za 02/07/2022 - 09:00

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Beach Run op woensdag 13 juli 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op woensdag 13 juli 2022 Beach Run plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op woensdag 13 juli 2022 van 15.00 uur tot 23.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op de parking in de Strandlaan ter hoogte van de Kerkepannezaal (huisnummer 128)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op woensdag 13 juli 2022 van 17.30 uur tot 20.30 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • in de Strandlaan tussen de St.-Hermesstraat en de Zeedijk

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 3: Op woensdag 13 juli 2022 van 15.00 uur tot 23.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • op de parking in de Strandlaan ter hoogte van de Kerkepannezaal (huisnummer 128)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'

Art. 4: Op woensdag 13 juli 2022 van 19.00 uur tot 20.15 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder:

 • in de Strandlaan tussen de St. Hermesstraat en de Duinenkranslaan
 • in de Strandlaan tussen de Jan Van Looylaan en de Albert Nazylaan
 • in het Jaakpad ter hoogte van de Strandlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3

Art. 5: Op woensdag 13 juli 2022 van 19.00 uur tot 20.15 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Strandlaan tussen de Dageraadstraat en de St. Hermesstraat
 • in de Willem Elsschotlaan tussen de Jan Van Looylaan en de Strandlaan
 • in de Jan Van Looylaan tussen de Willem Elsschotlaan en de Strandlaan
 • in de Fred Wallecanlaan tussen de Jan Van Looylaan en de Strandlaan
 • in de Hotellaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Kroonlaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Tennislaan de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Prins Boudewijnlaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Ligeriusweg tussen de A. Nazylaan en de E. Bertrandlaan
 • in de E. Bertrandlaan tussen de A. Nazylaan en de Strandlaan
 • in de P. P. Rubenslaan tussen de A. Nazylaan en de Strandlaan
 • in het Jaakpad tussen de J. Ryckewaertlaan en de Strandlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'

Art. 6: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 7: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.