Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

za 02/07/2022 - 09:00

Goedkeuren aanvulling op een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Q-party op donderdag 7 juli 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op donderdag 7 juli 2022 de Q-party plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van dinsdag 5 juli 2022 t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • op de Professor Blanchardlaan tussen de Zeedijk en de Koninginnelaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Van dinsdag 5 juli 2022 t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • op de Professor Blanchardlaan tussen de Zeedijk en de Koninginnelaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Van donderdag 7 juli 2022 t.e.m. vrijdag 8 juli 2022 geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • op de Koninginnelaan, aan de noordkant, op 15 parkeerplaatsen ten westen van de Professor Blanchardlaan 
  • op de Koninginnelaan, aan de noordkant, op 15 parkeerplaatsen ten oosten van de Professor Blanchardlaan
  • op de Koninginnelaan, aan de zuidkant, op 15 parkeerplaatsen ten westen van de Professor Blanchardlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.