Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

za 02/07/2022 - 09:00

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van openluchtmis op zondag 7 augustus 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 7 augustus 2022 een openluchtmis plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zondag 7 augustus 2022 van 09.00 uur tot 12.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren in de J. Van Buggenhoutlaan , begrepen tussen het kruispunt met het rond punt met Leopold III laan en het kruispunt met de Ter Duinenlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zondag 7 augustus 2022 van 09.00 uur tot 12.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen in de J. Van Buggenhoutlaan , begrepen tussen het kruispunt met het rond punt met Leopold III laan en het kruispunt met de Ter Duinenlaan.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zondag 7 augustus 2022 van 09.00 uur tot 12.00 uur geldt er verboden toegang  voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van het plaatselijk verkeer, in de :

  • Middenlaan, begrepen tussen het kruispunt met de Abdijstraat en het kruispunt met de J. Van Buggenhoutlaan,
  • E. Clauslaan, begrepen tussen het kruispunt met de Parnassiusstraat en het kruispunt met de J. Van Buggenhoutlaan.

 Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3, voorzien van onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.