Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 28/11/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van wekelijkse marktdag (dinsdag) in Oostduinkerke van dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 31 maart 2023

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dorine Geersens, schepen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat van dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 31 maart 2023 de wekelijkse marktdag op dinsdag in Oostduinkerke op het Fabiolaplein plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Elke dinsdag in de periode van dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 31 maart 2023 telkens van 00.00 uur tot 15.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

  • op het parkinggedeelte van het Fabiolaplein

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Elke dinsdag in de periode van dinsdag 6 december 2022 t.e.m. dinsdag 31 maart 2023 telkens van 05.00 uur tot 15.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • op het parkinggedeelte van het Fabiolaplein

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 4: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.