Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 20/06/2022 - 19:30

Goedkeuring meerjarenaanpassing 3 van 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikel 41, tweede lid, 21° en artikel 257 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

Gelet op artikel 257 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 39 van de statuten;

Gelet op artikel 14 van de beheersovereenkomst afgesloten met de gemeente op 02/07/2019;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 16 november 2020 over aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de vaststelling van de meerjarenplanaanpassing 3 van 2020-2025 door de raad van bestuur van het AGB Koksijde in zitting van 30 mei 2022.

Overwegende de voorgelegde meerjarenplanaanpassing nr.3 van 2020-2025 van het AGB Koksijde met inbegrip van het financieel doelstellingenplan, staat van het financieel evenwicht en overzicht van kredieten en toelichtingen;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Henk Ghyselen, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 5 onthoudingen
besluit

Art.1 : De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 3 over de periode 2020-2025 van het AGB Koksijde voor het jaar 2022 en volgende jaren goed.