Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 20/06/2022 - 19:30

Advies rekeningen 2021 Autonoom gemeentebedrijf Koksijde

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen;

Gelet op het wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde;

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

Gelet op het wetboek van vennootschappen;

Gelet op art. 164 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op artikel 243 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op art. 39 van de statuten van het AGB Koksijde;

Gelet op artikel 14 van de beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het AGB Koksijde op 2 juli 2019;

Gelet op de goedkeuring van de rekeningen 2020 van het AGB Koksijde door de raad van bestuur op datum van 30 mei 2022;

Gelet op het verslag van de bedrijfsrevisor;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Henk Ghyselen, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke
Resultaat: Met 18 stemmen voor, 5 onthoudingen
besluit

Art. 1: De gemeenteraad geeft positief advies over de rekeningen 2021 van het AGB Koksijde met een winst van 350.067,53 EUR en een balanstotaal van 21.549.687 EUR.

Art. 2: De gemeenteraad geeft positief advies over de financiële toestand van de jaarrekening 2021 met een budgettair resultaat van 498.892 EUR, een gecumuleerd budgettair resultaat van 1.363.678 EUR en een autofinancieringsmarge van 795.976 EUR.

Art. 3: De rekeningen worden voorgelegd in een versie opgemaakt volgens de BBC en in een versie die moet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.