Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 20/06/2022 - 19:30

Jaarrekening 2021 - vaststellen gedeelte gemeente

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikel 249, 260 en 261 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 het meerjarenplan en de rekening van gemeente en OCMW Koksijde voor BBC beschouwd worden als één bestuur overeenkomstig voorgaande bepalingen; dat er geen transacties van toelage meer gebeuren tussen gemeente en OCMW Koksijde, maar dat de gemeente instaat voor de financiering van het werkkapitaal van het OCMW (via interne rekening-couranten) en van het tekort van het boekjaar van het OCMW; dat in 2021 een bedrag van 2.550.000 euro aan het OCMW via interne rekening-courant werd overgemaakt;
dat hieronder het budgettair resultaat voor deel gemeente het volgende resultaat kent:

budgettair resultaat jaarrekening
I. exploitatiesaldo 19.011.059
II. Investeringssaldo -8.531.612
III. Saldo exploitatie en investeringen 10.479.447
IV. financieringssaldo -8.947.162
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 1.532.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar
15.876.079
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 17.408.364

Dat de autofinancieringsmarge voor deel gemeente volgend resultaat kent:

Autofinancieringsmarge jaarrekening
I. Exploitatiesaldo 19.011.059
II. Netto periodieke aflossingen 9.675.166
III. Autofinancieringsmarge 9.335.893

 Overwegende de toelichting op de raadscommissie van 15 juni 2022;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Tegenstanders: Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster
Resultaat: Met 14 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 4 onthoudingen
besluit

Art.1: De gemeenteraad stelt het gedeelte van de gemeente Koksijde van de jaarrekening 2021 vast.

Art. 2: De rekening 2021 van gemeente en OCMW Koksijde wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.