Terug
Gepubliceerd op 22/12/2023

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 18/12/2023 - 19:00

6de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen

Gelet op artikelen 78, 2de lid, 4°, 249 tot 256 en 596, 1° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende de 5de meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022;

Overwegende de documenten van de 6de meerjarenplan 2020-2025 met inbegrip van het  financieel doelstellingenplan, overzicht van kredieten van OCMW (schema M3), toelichtingen en staat van het financieel evenwicht;

Overwegende dat in een meerjarenplan de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren zichtbaar moeten zijn; dat in casu 2026 hierdoor wordt meegenomen;

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan de beginkredieten voor het jaar 2024 worden vastgesteld; dat ook de kredieten van het lopende boekjaar 2023 worden gewijzigd waar nodig;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Julie Paelinck
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijke welzijn stelt het gedeelte OCMW van de 6de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vast.