Terug
Gepubliceerd op 03/07/2023

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/06/2023 - 19:00

Hervaststellen reglement Koksifood Sociale Kruidenier

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Adelheid Hancke, Suze Bogaerts, Dominique Wolter Hofmans, Pascale Baeselen, raadsleden

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022 houdende goedkeuring van het reglement 'sociale kruidenier Koksifood';

Overwegende dat het Sociaal Huis een sociale kruidenier startte, een actie opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025;

Overwegende dat Koksifood een sociale kruidenier is waar mensen voedsel, huishoudproducten, hygiënische producten en themagerichte producten (vb. i.k.v. terug naar school) kunnen verkrijgen, dikwijls gratis of tegen sterk verminderde prijzen;

Overwegende dat de sociale kruidenier bedoeld is voor inwoners uit Koksijde die financiële problemen hebben;

Overwegende dat het aanbod voedseloverschotten stijgt, dient het virtueel bestedingsbudget evenredig te verhogen;

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement 'sociale kruidenier Koksifood', wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het reglement 'sociale kruidenier Koksifood' goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022 wordt opgeheven bij deze beslissing