Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - afbakening zone 30 schoolomgeving

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dirk Dawyndt, schepenen
Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 17 februari 2022 ;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 maart 2022;

Overwegende de noodzaak om zone 30 schoolomgevingen aan de Hotelschool (Houtsaegerlaan) en Strandloper (Albert I laan) in te voeren;

Overwegende het overleg van 28 maart 2022 waarbij de aanduiding van de 'zone 30-borden' werd vastgelegd;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

schoolomgeving - zone 30 

Art. 1.  Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen Helvetiastraat nr. 28

De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h. Deze zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Hostenstraat tegenaan het kruispunt met de R. Vandammestraat
 2. Helvetiastraat tegenaan het kruispunt met de Zeelaan
 3. Hostenstraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat
 4. Oudstrijdersstraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat
 5. Helvetiastraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat                            

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”.

Art. 2.  Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen A. Bliecklaan nr. 20

De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max. 30 km/h. Deze zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Albert Bliecklaan begrepen tussen het kruispunt met de Vlaanderenstraat en tussen het kruispunt met de Kruisdistelstraat

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”.

Art. 3.  Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Koksijde “ gelegen Abdijstraat nr.101. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. de Middenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Parnassiusstraat/Adbijstraat

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”.

Art. 4.  Schoolomgeving “ Gemengde Vrije basisschool “ Vrijheidstraat 8. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Vrijheidstraat ter hoogte van het kruispunt met de Schepenstraat
 2. Op 75 m langs weerszijden toegangspoort
 3. in de Schoolstraat, aansluitend op zone 30 schoolomgeving Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, Dorpsstraat (N396)

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”.

Art. 5.  De  schoolomgeving “ Leefschool De Letterzee” “ gelegen A Fastenaekelslaan nr.24, De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot max. 30 km/h. De max. toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. A. Fastenaekelslaan ten zuiden van het kruispunt met Japans Paviljoenlaan
 2. A. Fastenaekelslaan ten zuiden van het kruispunt met de Borléestraat
 3. Borléestraat ten oosten van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan
 4. Lusthuisjesstraat ten westen van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan
 5. Albertinestraat ten westen van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan 

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”

Art. 6.  De  schoolomgeving “ Medisch Pedagogisch Instituut van de gemeenschap, Westhoek” “ gelegen Pylyserlaan nr. 132. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot max. 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. in de Vissersstraat, op 100 meter afstand tot de Koksijdesteenweg

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”

Art. 7.  De  schoolomgeving Private school “ Le Petit Lorraine” “ gelegen Noordzeedreef nr. 1. De max. toegelaten snelheid permanent is beperkt tot max. 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Op 75 meter van Noordzeedreef 1 

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h) + onderbord “herhaling”

Art. 8: Schoolomgeving 'Hotelschool' gelegen Houtsaegerlaan 40. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Op 115 meter ten westen van de Houtsaegerlaan 40
 2. Op 100 meter ten oosten van de Houtsaegerlaan 40
Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h).

Art. 9: Schoolomgeving 'Strandloper' gelegen Albert I laan 54. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Op 70 meter ten westen van de Albert I laan 54
 2. Op 65 meter ten oosten van de Albert I laan 54
Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en einde zone met F4b met vaste aanduiding en waar nodig C43 (50 km/h).
 
 Art. 10: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 20 april 2020 betreffende de afbakening zone 30 - schoolomgeving.