Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - E. Vanlangenhovestraat

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dirk Dawyndt, schepenen
Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 21 april 2022;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 9 mei 2022;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Overwegende dat de laad- en losplaatsen dienen vervangen te worden door kortparkeerplaatsen van een half uur;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Afgebakende parkeerplaatsen, overeenkomstig art.77.5 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:

  1. 1. Westkant, vanaf de Koninginnelaan tot 15.00 m voor de Zeedijk.

Art. 2: Parkeerplaatsen voorbehouden aan minder validen, overeenkomstig art.70.2.1.3° van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer:

  1. Westkant, 5° en 6° parkeerplaats vanaf de Koninginnelaan.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het bord E9a met onderbord "pictogram minder validen".

Art. 3: Voorrang rondgaand verkeer op verkeerspleinen: Op het rondpunt “ Koninginnelaan” heeft het rondgaand verkeer voorrang op dit van de aansluitende wegen (Koninginnelaan/ Tenierslaan en Vanlangenhovenstraat)

De maatregel wordt ter kennis gebracht op de ondergeschikte wegen met bord B1 en op het Rp met D5.

Art. 4: In de E. Vanlangenhovestraat aan de westzijde (10 meter) tegenaan de Zeedijk:

het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden; het gebruik van de schijf is voorgeschreven 30 min. van maandag t.e.m. zondag.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a-Type VIIb
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb en Xc