Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 03/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de wekelijkse markt op vrijdag van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 april 2023

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Boulognestraat van 23 mei 2016;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Jorisstraat van 23 mei 2016;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Kursaallaan van 24 oktober 2016;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Lalouxlaan van 30 april 2019;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Zeelaan van 16 november 2020;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Zonder Zorgstraat van 3 september 2018;

Gelet op het aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende de Zeedijk Koksijde-Bad van 19 januari 2015;

Overwegende dat van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 april 2023 wekelijkse markt op vrijdag plaatsvindt in de Zeelaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Westendestraat in Koksijde-Bad;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 april 2023 telkens op vrijdag van 00.00 uur tot 15.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

  • in de Pierre Sorellaan tussen de Zeelaan en de Rouzéestraat
  • in de Zeelaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Zonder Zorgstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 april 2023, telkens op vrijdag van 05.00 uur tot 15.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • in de Pierre Sorellaan tussen de Zeelaan en de Rouzéestraat
  • in de Zeelaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Zonder Zorgstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: De maatregelen vermeld in art. 14 en art. 15 van het aanvullend politiereglement van de Zeelaan zijn geldig van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 april 2023. De maatregel vermeld in art. 13 van het aanvullend politiereglement van de Zeelaan is niet van toepassing tussen de Westendestraat en de Koninklijke Baan. 

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.