Terug
Gepubliceerd op 22/06/2022

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 20/06/2022 - 19:00

4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Stéphanie Anseeuw, schepenen
Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op artikelen 78, 2de lid, 4°, 249 tot 256 en 596, 1° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Overwegende de 3e meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2021;

Overwegende de documenten van de 4e meerjarenplan 2020-2025 met inbegrip van het  financieel doelstellingenplan, overzicht van kredieten van OCMW (schema M3), toelichtingen en staat van het financieel evenwicht;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum, Pascale Feys
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster
Resultaat: Met 13 stemmen voor, 9 onthoudingen
besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijke welzijn stelt het gedeelte OCMW van de 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vast.