Terug
Gepubliceerd op 06/12/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 05/12/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van cyclocross op donderdag 5 januari 2023

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op donderdag 5 januari 2023 cyclocross plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van woensdag 4 januari 2023 om 00.00 uur tot donderdag 5 januari 2023 om 24.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • op de Robert Vandammestraat, op de volledige parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 102
 • op de Robert Vandammestraat, op de parking gelegen aan huisnummer 100

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2:  Van woensdag 4 januari 2023 om 20.00 uur tot donderdag 5 januari 2023 om 17.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • op de parking gelegen langs de Robert Vandammestraat nr. 41
 • op de parking gelegen langs de Robert Vandammestraat nr. 45

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 3:  Op donderdag 5 januari 2023 van 00.00 uur tot 18.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Robert Vandammestraat tussen de rotonde met de Ten Bogaerdelaan en het kruispunt met de Zeelaan
 • in de Noordduinen
 • op de rijbaan gelegen op de militaire basis tussen de Robert Vandammestraat en wachthuis 2
 • in de Robert Vandammestraat tussen het kruispunt met de  Robert Vandammestraat en domein Liefoord
 • in de Robert Vandammestraat, op de parking bij huisnummer 22
 • in de Fluithoekweg, oostelijke kant 
 • in de Veurnestraat vanaf het kruispunt met de Kerkstraat tot aan de in- en uitgang basis poort 22
 • in de Kerkstraat, aan de noordelijke zijde (onpare nummers) van het kruispunt met de Noordstraat tot Hovenierstraat
 • in de Kerkstraat, aan de noordelijke zijde tussen de Galloperstraat en poort 20
 • in de Kerkstraat vanaf poort 19 tot aan het kruispunt met de Burgweg (beide zijden)
 • in de Burgweg tussen elektriciteitspaal 1153 en 1154
 • in de Burgweg tussen elektriciteitspaal 1153 en T-kruispunt met de Kerkstraat
 • in de Burgweg tussen elektriciteitspaal 1153 en het bord fietsknooppunt 65
 • in de Burgweg tussen elektriciteitspaal 1153 en woning nr.18/20
 • in de Langeleedstraat tussen het kruispunt met de Toekomstlaan en het kruispunt met de Burgweg
 • in de Burgweg tussen het kruispunt met de Koksijdesteenweg en de uitgang van de basis (poort 17)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 4:  Op donderdag 5 januari 2023 van 00.00 uur tot 19.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Ten Bogaerdelaan ter hoogte van huisnummer 1

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 5:  Van woensdag 4 januari 2023 om 20.30 uur tot donderdag 5 januari 2023 om 17.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • op de parking gelegen langs de Robert Vandammestraat nr. 41
 • op de parking gelegen langs de Robert Vandammestraat nr. 45

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3.

Art. 6:  Op donderdag 5 januari 2023 van 06.30 uur tot 17.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Robert Vandammestraat tussen het kruispunt met de Noordduinen en het kruispunt met de Zeelaan  
 • in de Fluithoekweg, oostelijke rijweg (tegenaan Kerkstraat)
 • op de parking gelegen aan Robert Vandammestraat met huisnummer 22

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3.

Art. 7:  Op donderdag 5 januari 2023 van 06.30 uur tot 17.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Robert Vandammestraat tussen de rotonde met de Ten Bogaerdelaan en de Noordduinen
 • op het Louise Hegerplein
 • in de Hostenstraat tussen de Helvetiastraat en de Robert Vandammestraat 
 • in de Abdijstraat tegenaan de Zeelaan
 • in de Veurnestraat
 • in de Hoveniersstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 8:  Op donderdag 5 januari 2023 van 08.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Koningstraat ten noorden van de Langeleedstraat
 • in de Burgweg ten oosten van huisnummer 12

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3.

Art. 9:  Op donderdag 5 januari 2023 van 08.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Koningstraat ten zuiden van het kruispunt met de Toekomstlaan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 10: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 11: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.