Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Goedkeuren van het huishoudelijk reglement voor Snookerzaal Ster Der Zee

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen op het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur;

Overwegende dat de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement;

Overwegende dat dit huishoudelijk reglement opgesteld is naar analogie met de huidige lopende huishoudelijke reglementen van andere sportinfrastructuur;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Onthouders: Dominique Wolter Hofmans
Resultaat: Met 24 stemmen voor, 1 onthouding
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur Snookerzaal Ster Der Zee, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.