Terug college van burgemeester en schepenen

Mon 05/09/2022 - 14:30 schepenzaal

Goedkeuren notulen

Vanden Bussche Marc, burgemeester

openbare werken

lastenboeken (technische diensten)

vvwg - schepencollege

lastenboeken (andere diensten)

vvwg schepencollege

toewijzingen technische diensten

toewijzing aan de laagste inschrijver
toewijziging volgens gunningscriteria

toewijzingen andere diensten

toewijzing aan de laagste inschrijver

PV openbare werken

PV vooruitgang

diversen

politie

tijdelijke politiereglementen

financiën

belastingen: bezwaren

patrimonium

verhuur/ter beschikking stelling

Anseeuw Stéphanie, schepen

cultuur

casino

musea

navigo

erfgoed

archeologienota's

beschermd erfgoed

Decorte Guido, schepen

personeelszaken

beëindiging

vacantverklaring

beoordeling kandidaturen

op pensioenstelling

milieu & duurzame ontwikkeling

Van Hove Lander, schepen

onderwijs

benoemingen

vervangingen

verloven

Geersens Dorine, schepen

patrimonium

concessies

Dawyndt Dirk, schepen

omgevingsvergunningen

gebouwen

beperkte omvang

bomen

stedenbouw

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

diverse

sport

algemeen

wielerwedstrijden

sportevenementen

juridische zaken

rechtszaken

Vancayseele Ivan, schepen

sociale zaken en welzijn

Extra agendapunt


Publicaties