Terug
Gepubliceerd op 02/05/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 29/04/2024 - 19:30

Goedkeuren subsidiereglement voor de aanleg van groendaken

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, Dorine Geersens, schepenen
Suze Bogaerts, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 2, 40 §3 en 41 23°;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2020 tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie 2030;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2021 voor het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 (SECAP optie 2) voor de groep Van Zee tot IJzer;

Gelet op de GRUP 'Koksijde Centrum' en de GRUP 'Strandlaan'

Gelet op het Hemelwater en Droogteplan in het kader van de Blue Deal om de aanleg van groendaken te stimuleren;

Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder ACT 161: Invoeren van klimaatsubsidies;

Overwegende dat een groendak zorgt voor een beter waterbeheer waarbij hemelwater vertraagd wordt afgevoerd;

Overwegende dat een groendak zorgt voor een lager energieverbruik in de woning dankzij extra isolatie tegen koud en hitte

Overwegende dat vergroening van verstedelijkt gebied de aantrekkelijkheid van Koksijde en de biodiversiteit verhoogt;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het reglement op het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied van Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten door de gemeenteraad wordt een subsidie verleend ten belope van de werkelijke kostprijs van de aanleg van het groendak met een maximum van 40 euro (inclusief BTW) per vierkante meter groendak, met een maximum van 1250 (inclusief BTW) euro per adres. Het budget dat hiervoor gereserveerd wordt bedraagt 31.250 euro.

Art. 3: Het reglement treedt in voege op 1 mei 2024 tot 31 december 2025.