Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 14/11/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk reglement op de ambulante handel

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 §3;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017;

Gelet op gemeentelijk reglement op de op de ambulante handel goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 oktober 2020;

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 oktober 2022 om de dinsdagmarkt voor de periode oktober tot eind maart te verhuizen naar het Fabiolaplein;

Overwegende dat volgens artikel 8, §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;

Overwegende dat volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;

Overwegende de noodzaak om het gemeentelijk reglement op de ambulante handel aan te passen met een nieuwe locatie voor de dinsdagmarkt van van oktober tot eind maart op het Fabiolaplein in plaats van op het Sint-Niklaasplein;

Overwegende de slechte staat van het wegdek van de parking voor de Sint-Niklaaskerk;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het gemeentelijk reglement op de ambulante handel goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 oktober 2020 wordt opgeheven op 6 december 2022.

Art. 2: Het in bijlage van dit besluit opgenomen gemeentelijk reglement op de ambulante handel treedt in werking met ingang op 6 december 2022.