Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 10/10/2022 - 19:30

Westhoek Academie Koksijde (WAK) - goedkeuren academiereglement schooljaar 2022-2023

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit); 

Overwegende dat het huidige academiereglement niet langer actueel is;

Overwegende dat het academiereglement bij elke inschrijving verplicht moet worden ondertekend;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het bestaande academiereglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2021 wordt opgeheven. 

Art. 2: Het in bijlage van dit besluit opgenomen academiereglement deeltijds kunstonderwijs, wordt goedgekeurd en is van toepassing voor alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2022-2023.