Terug
Gepubliceerd op 22/12/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 18/12/2023 - 19:30

Goedkeuring huishoudelijk reglement sportactiviteiten en sportkampen.

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Afwezig: Sabelle Diatta, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 §3;

Overwegende het ontbreken van een algemeen huishoudelijk reglement van sportactiviteiten en sportkampen;

Overwegende dat een uit evaluatie van de voorwaarden en tarieven die jaarlijks door het cbs vast gesteld werden blijkt dat een aanpassing nodig is;

Overwegende dat er overleg geweest is tussen de jeugddienst en sportdienst om tot een zo uniform mogelijk reglement te komen voor beide diensten zodat dit voor klanten duidelijk is;

Overwegende dat door het invoeren van de Uit-pas vanaf 1 januari 2024 sowieso bepaalde voorwaarden wijzigen en deze dus in het reglement opgenomen moeten worden;

besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement 'Sportactiviteiten en sportkampen', wordt goedgekeurd.

Art. 2: Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande voorwaarden voor sportactiviteiten en sportkampen en treedt in voege op 1 januari 2024.