Terug
Gepubliceerd op 21/11/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 13/11/2023 - 19:30

Hervaststellen Reglement 'Gebruik kinderopvanglocaties'

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Greta Delie, raadslid

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3;

Gelet op het Decreet van 20 april 2012 over kinderopvang van baby's en peuters;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor kinderopvang van baby's en peuters;

Overwegende dat de onthaalouders geen werknemers zijn en daardoor geen vast maandelijks inkomen ontvangen;

Overwegende dat de kosten zoals elektriciteit, gas en water ten laste vallen van de onthaalouders en de laatste jaren fel zijn gestegen;

Overwegende dat internet noodzakelijk is in alle locaties zodat de onthaalouders het softwareprogramma Deona kunnen gebruiken voor het in- en uitchecken van de kinderen;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het reglement gebruik kinderopvanglocaties, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het bestaande reglement gebruik kinderopvanglocaties, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 september 2019 wordt opgeheven.