Terug
Gepubliceerd op 01/06/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 19:30

Goedkeuren reglement speelstraten

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dirk Dawyndt, schepenen
Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3;

Overwegend de vraag van inwoners i.v.m. het organiseren van speelstraten;

Overwegend dat een speelstraat kinderen terug ruimte geven om veilig op straat te spelen en te fietsen;

Overwegend dat kinderen vrij moeten kunnen spelen, ravotten en zichzelf kunnen uitleven;

Overwegend dat een speelstraat bijdraagt tot het creeëren van een beweegvriendelijke buurt;

Overwegend dat een speelstraat het sociale contact tussen alle bewoners van de straat, van kinderen tot volwassenen bevordert;

Overwegend dat kinderen kunnen spelen in hun eigen omgeving, terwijl ouders, opvoeders of een buur een oogje in het zeil kan houden;
 
Overwegend het gunstig advies van expert verkeer, mobiliteit en signalisatie; 

Overwegend het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van de speelstraten, zoals toegevoegd in bijlage.