Terug
Gepubliceerd op 26/01/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 22/01/2024 - 19:30

Goedkeuren van het bezoekersreglement NAVIGO Visserijmuseum

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Koen Ringoot, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 en 41;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2020 houdende bezoekersreglement NAVIGO Nationaal Visserijmuseum;

Overwegende dat het huidige bezoekersreglement van het NAVIGO Visserijmuseum aangevuld werd met nieuwe info;

Overwegende dat de specifieke bepalingen en regels voor iedere bezoeker werden vastgelegd in een nieuw bezoekersreglement;

Overwegende dat elke bezoeker die het museum betreedt, wordt geacht het reglement te kennen en na te leven;

Overwegende dat het hernieuwde bezoekersreglement van NAVIGO Visserijmuseum ingaat op 14 februari 2024, de heropening van de webshop voor groepsaanvragen in NAVIGO-museum;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art 1: Het bezoekersreglement van het NAVIGO Visserijmuseum, zoals in bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art.2: Het bezoekersreglement van het NAVIGO Visserijmuseum gaat in op 14 februari 2024, bij heropening van de webshop voor bezoeken vanaf september 2024.