Terug college van burgemeester en schepenen

Mon 05/12/2022 - 14:30 schepenzaal

Goedkeuren notulen

Vanden Bussche Marc, burgemeester

openbare werken

lastenboeken (andere diensten)

vvwg schepencollege

toewijzingen technische diensten

toewijzing aan de laagste inschrijver

toewijzingen andere diensten

toewijzing volgens gunningscriteria

nutsmaatschappijen

PV openbare werken

verrekeningen + verhoging raming
PV vooruitgang

diversen

politie

algemeen

tijdelijke politiereglementen

financiën

algemeen

belastingen: bezwaren

Anseeuw Stéphanie, schepen

burgerzaken

kinderopvang

Decorte Guido, schepen

personeelszaken

algemeen

vacantverklaring

beoordeling kandidaturen

aanstelling

op pensioenstelling

milieu & duurzame ontwikkeling

geluid

wonen

leegstand

betaalbaar wonen

Van Hove Lander, schepen

onderwijs

jeugd

fuiven

subsidies

Geersens Dorine, schepen

toerisme

algemeen

evenementen

Dawyndt Dirk, schepen

patrimonium

aankoop

omgevingsvergunningen

gebouwen

beperkte omvang

bomen

stedenbouw

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

diverse

sport

wielerwedstrijden

sportevenementen

juridische zaken

rechtszaken

Vancayseele Ivan, schepen

sociale zaken en welzijn

Extra agendapunt


Publicaties