Terug college van burgemeester en schepenen

Sat 02/07/2022 - 09:00 schepenzaal

Goedkeuren notulen

Vanden Bussche Marc, burgemeester

openbare werken

nutsmaatschappijen

PV openbare werken

verrekeningen + verhoging raming
PV vooruitgang

diversen

politie

tijdelijke politiereglementen

veiligheid & preventie

subsidies

financiën

algemeen

lokale economie

Anseeuw Stéphanie, schepen

burgerzaken

algemeen

grafconcessies

cultuur

Ten Bogaerde

casino

archief

erfgoed

Decorte Guido, schepen

personeelszaken

vacantverklaring

aanstelling

milieu & duurzame ontwikkeling

algemeen

geluid

wonen

leegstand

subsidies

Geersens Dorine, schepen

patrimonium

concessies

toerisme

evenementen

straatanimatie

lokale economie

Dawyndt Dirk, schepen

omgevingsvergunningen

gebouwen

beperkte omvang

stedenbouw

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

inname openbaar domein (diverse)

diverse

juridische zaken

rechtszaken

Verslagen

Extra agendapunt


Publicaties