Terug college van burgemeester en schepenen

Mon 01/08/2022 - 14:30 schepenzaal

Goedkeuren notulen

Vanden Bussche Marc, burgemeester

openbare werken

lastenboeken (technische diensten)

vvwg - schepencollege

lastenboeken (andere diensten)

vvwg schepencollege

toewijzingen technische diensten

toewijzing aan de laagste inschrijver

nutsmaatschappijen

PV openbare werken

verrekeningen + verhoging raming
PV vooruitgang
andere

diversen

politie

tijdelijke politiereglementen

veiligheid & preventie

subsidies

financiën

algemeen

belastingen: bezwaren

Anseeuw Stéphanie, schepen

burgerzaken

ambtshalve schrapping

cultuur

casino

erfgoed

archeologienota's

beschermd erfgoed

Decorte Guido, schepen

personeelszaken

algemeen

beëindiging

vacantverklaring

arbeidsongevallen

juridische zaken

milieu & duurzame ontwikkeling

Van Hove Lander, schepen

patrimonium

verhuur/ter beschikking stelling

onderwijs

algemeen

Geersens Dorine, schepen

lokale economie

Dawyndt Dirk, schepen

omgevingsvergunningen

gebouwen

beperkte omvang

stedenbouw

inname openbaar domein voor bouwwerven (korter dan 1 week)

inname openbaar domein voor bouwwerven (langer dan 1 week)

inname openbaar domein (diverse)

beroepen, uitspraken, externe adviezen

diverse

sport

sportevenementen

Vancayseele Ivan, schepen

sociale zaken en welzijn

Geen lid voor bevoegdheid gedefinieerd

Geen classificatie gekozen


Publicaties